prof. dr. sc. Krešimir Čupak

Roðen u Sisku 1922. godine.
Diplomirao na Medicinskome fakultetu Sveuèilišta u Zagrebu.
· Od 1950.g. specijalizant na Očnom odjelu Vojne bolnice u Zagrebu.
· 1953. g., uspješno polaže specijalistički ispit i kao specijalista-oftalmolog dobio mjesto u Vojnoj bolnici Osijek.
· 1958.g. vraća se ponovo u Zagreb u Vojnu bolnicu.
· 1959.g. zapošljava se u Bolnici „Dr. Josip Kajfeš“ (Danas Sveti Duh) kao šef očnog odjela.
· 1960./61. g. zamjenjuje ravnatelja Bolnice.
· 1962. g.  dobiva stipendiju Agency for International Development (AID), pa godinu dana provodi u najvećim oftalmološkim centrima Sjedinjenih Američkih Država.
· 1964.g. postaje predstojnik Očnog odjela Bolnice „Dr. Mladen Stojanović“ (Vinogradska bolnica – danas Bolnica Sestara milosrdnica)
· 1969.g. Očni odjel postaje Očna klinika zaslugom dr.sc. Krešimira Čupaka
· dr.sc. Čupak postaje docent, potom izvanredni, a 1971.g. redoviti profesor Stomatološkog fakulteta.
· 1974. g., prof. Čupak postaje dekan Stomatološkog fakulteta.
· Prof. Čupak je 1978. g. izabran za prorektora Sveučilišta u Zagrebu, a na tom je položaju ostao do 1982. g. Nakon toga postaje član Predsjedništva Sveučilišta (do 1986. godine).
· 1987. g.,  nakon 40 godina rada i 65 godina života, prof. dr. sc. Krešimir Čupak odlazi u mirovinu.
· 1994. godine s bivšim suradnicima objavljuje udžbenik "Oftalmologija" za specijalizante i specijaliste oftalmologije.
· 1994.g. sa svojom suprugom, emeritom Ljiljanom Zergollern-Čupak, izdaje jedinstvenu monografiju "Pedijatrijska oftalmologija".
· 1997. g., da bi zadržao vezu sa suvremenom medicinom, osniva modernu privatnu polikliniku"Svjetlost" zajedno sa svojim najboljim učenikom (po riječima prof. Čupaka), dr. sc. Nikicom Gabrićem i suprugom prof.dr. sc. Ljiljanom Zergollern – Čupak.
Prof. dr. sc. Krešimir Čupak umro je 29. svibnja 2010. godine., ostavivši iza sebe neizbrisiv trag u hrvatskoj oftalmologiji.

Adresa: STRELJAČKA 1, 10000 Zagreb  |  OIB: 20965022255  |  IBAN: HR4623600001102089486  | Kontakt: zaklada2018@gmail.com